8. nov, 2022

Haugsund Sag er tom for materialer...

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 8. november 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no