8. nov, 2022

Oluf Wold ny formann i VIF

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 8. november 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no