8. nov, 2022

Jernbanen sto i to timer - Vannmangel i Hakavik

Hentet fra Drammens Tidende mandag 10. november 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no