20. nov, 2022

Eiker Sangerforbund med konsert i Haug kirke

Hentet fra Drammens Tidende torsdag 20. november 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no