22. nov, 2022

Leif Justers solist-turne i Drammen Teater

"Fortsetter" på bildet under.
Hentet fra Drammens Tidende lørdag 22. november 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no