22. nov, 2022

Haug og Øvre Eiker Kontrollag - "Kukontrollen"

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 22. november 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no