25. nov, 2022

Kronprinsessen kommer hjem til jul

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 25. november 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no