4. jan, 2022

518 trafikkdrepte i 1971 - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra DT&BB tirsdag 4. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no