7. jan, 2022

Blir det storstilt utvidelse av Eker Dampsag

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB fredag 7. januar 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no