8. jan, 2022

Leikarringen i Haug BU

Hentet fra DT&BB lørdag 8. januar 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no