9. jan, 2022

Vestfoss-sprinten i navn og tall - del 4

Fortsatt fra bildet bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB 10/11. januar 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no