11. jan, 2022

Det blir landsrenn i Hokksund tross lite snø

Hentet fra DT&BB tirsdag 11. januar 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no