11. jan, 2022

Arvid Berglind blir ny fylkesordfører

Hentet fra Ringerikes Blad tirsdag 11. januar 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no