12. jan, 2022

Friundervisningen i Øvre Eiker

Hentet fra DT&BB onsdag 12. januar 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no