13. jan, 2022

Flere interessenter rundt Frognes Industriområde

Hentet fra DT&BB torsdag 13. januar 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no