15. jan, 2022

Den enes død - den andres brød

Hentet fra DT&BB lørdag 15. januar 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no