1. mai, 2022

Første mai i Drammen - del 3

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB tirsdag 2.mai 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no