4. mai, 2022

Oso's anlegg på Loesmoen

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB torsdag 4. mai 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no