5. mai, 2022

Øvre Eiker Ungdomskorps med papirinnsamling

Hentet fra DT&BB fredag 5. mai 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no