5. mai, 2022

Steinberg slo Fossekallen

Hentet fra DT&BB fredag 5. mai 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no