8. mai, 2022

Byggmester Borgersen bygger

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB mandag 8. mai 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no