12. mai, 2022

Færre arbeidsledige

Hentet fra DT&BB fredag 12. mai 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no