12. mai, 2022

Vel'et vil ruste opp Sagtomta i Vestfossen - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra DT&BB fredag 12. mai 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no