12. mai, 2022

Vel'et vil ruste opp Sagtomta i Vestfossen

Thorbjørn Hals (på bildet) etterlyste skrivelse fra Vestfossen Vel om bruk av Sagtomta i det siste kommunestyremøte.
Huset i bakgrunnen kunne være passende til ungdomssenter, som kommunen nå er på jakt etter.

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB fredag 12. mai 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no